ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ปวช. โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ปวช. โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และ ปวช. โครงการ “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝึกซ้อมโดย ครูสาวิตรี สุริยาวงษ์