ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายกล้าวรรณกรรม และค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 17 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายกล้าวรรณกรรม และค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 17 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีประภา น้ำสละ ชั้น ม.5/1 นางสาวมนัสนันท์ ผิวเกลี้ยง ชั้น ม.5/1 และนางสาวพีรดา รุ่งเจริญศรีชัย ชั้น ม.6/8 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายกล้าวรรณกรรม และค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 17 ระดับประเทศ วันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม จัดโดย บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ฝึกซ้อมโดย ครูรัตรวี ว่องไว