ขอแสดงความยินดีกับนางสาววันดี พุทธคุณรักษา ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววันดี พุทธคุณรักษา ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววันดี พุทธคุณรักษา ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา