ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ในการบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ในการบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัชร์ปณัฏฐ์ บุญรักไทย ม.1/1 เด็กหญิงจิราภา ทิมถาวร ม.2/1 แบะนางสาวธนพร ฉ่ำปรีชา ม.4/2 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ในการบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 และพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ พระอุบาลีมหามงคล ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง