ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัจกร เหล่าสิม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวรรณกรรมร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 “อินทะปัญญะมหาเถระสดุดี” ในการบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัจกร เหล่าสิม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวรรณกรรมร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 “อินทะปัญญะมหาเถระสดุดี” ในการบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนัจกร เหล่าสิม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวรรณกรรมร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 “อินทะปัญญะมหาเถระสดุดี” ในการบำเพ็ญกุศล 100 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 และพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ พระอุบาลีมหามงคล ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง