ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการวิชาชีววิทยา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการวิชาชีววิทยา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนนท์ งอยจันทร์ศรี ม.6/5 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการวิชาชีววิทยา ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one สรุปความรู้วิชาชีววิทยา โดยครูพสุ โพธิ์มั่น