ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถในรายการ “super 10 อัจฉริยะเกินร้อย” ช่อง workpoint 23

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถในรายการ “super 10 อัจฉริยะเกินร้อย” ช่อง workpoint 23

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.๔/๒ ได้รับทุนการศึกษาจาก AIS บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถด้านภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกีฬาปิงปองในรายการ “super 10 อัจฉริยะเกินร้อย” ช่อง workpoint 23 โดยมีครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ , ครูขวัญฤดี ไพบูลย์ และครูกิติยา จิตต์กระจ่าง เป็นผู้ฝึกซ้อม