ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก “คิง พาวเวอร์ มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา” จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถทางวิชาการในรายการ “super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว” ช่อง workpoint 23

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก “คิง พาวเวอร์ มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา” จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถทางวิชาการในรายการ “super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว” ช่อง workpoint 23

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรนภา พระเหมา ม.๒/๑๒ ได้รับทุนการศึกษาจาก “คิง พาวเวอร์ มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา” จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถทางวิชาการในรายการ “super 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว ช่อง workpoint 23 โดยมีครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ หัวหน้างานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ฝึกซ้อม