ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา นิ่มเนียม นักเรียนโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา นิ่มเนียม นักเรียนโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา นิ่มเนียม นักเรียนโครงการพระราชดำริโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน ที่ ๑๓