ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในการตอบคำถามเชิงวิชาการ วิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ในการตอบคำถามเชิงวิชาการ วิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไอน้ำ พรหมเมือง นักเรียนชั้น ม.๖/๔ ตอบคำถามเชิงวิชาการ วิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สรุปความรู้วิชาภาษาไทยโดยครูสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ ครูสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์ ครูนริศรา ชยธวัช และครูสิริพร รัตนมุง