ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง ม.๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ ๑๙ The hybrid

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง ม.๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ ๑๙ The hybrid

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง ม.๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ ๑๙ The hybrid จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝึกซ้อมโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์