โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับโล่ทองคำยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนราชินีบูรณะได้รับโล่ทองคำยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะเข้ารับโล่ทองคำยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่