ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.๖/๒ ผ่านการคัดเลือก โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ ๑๙ The hybrid

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.๖/๒ ผ่านการคัดเลือก โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ ๑๙ The hybrid

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภารัตน์ เยื่องกลาง นักเรียนชั้น ม.๖/๒ ผ่านการคัดเลือก โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ ๑๙ The hybrid โดยแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝึกซ้อมโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์