ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถในรายการ “super 100 อัจฉริยะเกินร้อย”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถในรายการ “super 100 อัจฉริยะเกินร้อย”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตรลดา เข็มทอง ม.๔/๑ ได้รับทุนการศึกษาจาก AIS บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จนจบปริญญาตรี จากการแสดงความสามารถด้านหุ่นยนต์และคณิตศาสตร์ในรายการ “super 100 อัจฉริยะเกินร้อย” ช่อง workpoint 23 โดยมีครูปัญญา ไขสี ครูวัชรพันธ์ ทองจันทา และครูปฏิญญา กฤษวงษ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม ประสานงานรายการโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ หัวหน้างานนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารงานบุคคล