ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ นักเรียนชั้น ม.๔/๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลโดยครูธีระศักดิ์ ช้างน้อย