ขอแสดงความยินดีกับครูสิริพร รัตนมุง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอการสอนรายวิชาภาษาไทย โครงการบริการวิชาการ เรื่องมือครู…สู่มือโปร

ขอแสดงความยินดีกับครูสิริพร รัตนมุง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอการสอนรายวิชาภาษาไทย โครงการบริการวิชาการ เรื่องมือครู…สู่มือโปร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร รัตนมุง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดิโอการสอนรายวิชาภาษาไทย โครงการบริการวิชาการ เรื่องมือครู…สู่มือโปร วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร