ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน “SIT Talks – Science inspired by Teen 2022”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน “SIT Talks – Science inspired by Teen 2022”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา หวังพนาเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท การแข่งขัน “SIT Talks – Science inspired by Teen 2022” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทร และนางสาวกนกวรรณ มั่งมี