ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เกาหลีได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทานในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลีระดับศูนย์เครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เกาหลีได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทานในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลีระดับศูนย์เครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวรพีพรรณ รัศมีสุขสรร และนางสาวรัตตินันท์ โรจนจีรวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคลิปวีดีโอเล่านิทานในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลีระดับศูนย์เครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ภาคกลางและภาคตะวันตก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี โดยมีครูพิริยาพร ค้าเจริญดี เป็นผู้ฝึกซ้อม