ขอแสดงความยินดีกับครูภัทรพล วรรณารุณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูภัทรพล วรรณารุณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูภัทรพล วรรณารุณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ระดับภาคกลางและตะวันออก และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติ