ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคกลางและตะวันออก และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติ