ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริพร ด่านจับกุม ม.๖/๙ ได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท จากการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ครูผู้ฝึกซ้อม: ครูสิริพร รัตนมุง