ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Pre-Sit Talks 2022 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการแข่งขัน “SIT Talks – Science inspired by Teen 2022”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ Pre-Sit Talks 2022 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการแข่งขัน “SIT Talks – Science inspired by Teen 2022”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐณิชา หวังพนาเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ SMTE ผ่านเข้ารอบ Pre-Sit Talks 2022 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในการแข่งขัน “SIT Talks – Science inspired by Teen 2022”