ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ทั่วไป(คู่ผสม) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ทั่วไป(คู่ผสม) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิฆัมพร ขอเจริญสุข ชั้น ม.4/14 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ทั่วไป(คู่ผสม) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
ผู้ฝึกสอน : ครูวิชัย พรหมสุรินทร์