ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอศิชญา เจริญฉาย ชั้น ม.2/11 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดโดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ฝึกซ้อมโดย : ครูรัตรวี ว่องไว นางสาวชริสา พุทธพันธ์ นางสาวธัญพร ว่องวิวัฒน์ไวทยะ และนางสาวเบญญากร พรมภิมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกทัศนศิลป์