กิจกรรมการประกวดแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 8-31 สิงหาคม 2565