ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2564 (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)