ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพมนต์สรณ์ มลิทอง ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว (E) Brown Belt 15-17 ปี นางสาวสิริภัสสร ละลี ม.5/13 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ B เยาวชน อายุ 15-17 ปี และนางสาวนันท์หทัย ผุยรอด ม.4/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ B เยาวชน อายุ 15-17 ปี ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8 ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูพิชิตพล รักคง และครูวิชัย พรหมสุรินทร์