ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่(แม่บ้าน)