ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิฆัมพร ขอเจริญสุข ชั้น ม.4/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดประเภทเดี่ยวหญิง รุ่นเยาวชน 15-17 ปี, รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสมเยาวชน รุ่น 15-17 ปี , รางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงเยาวชน รุ่น 15-17 ปี จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด “อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1” ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์