ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภทเยาวชนหญิง 15-17 รุ่น G การแข่งขันเทควันโด BANGKOK GIANTS TAKEKWONDO 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภทเยาวชนหญิง 15-17 รุ่น G การแข่งขันเทควันโด BANGKOK GIANTS TAKEKWONDO 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริภัสสร ละลี ม.5/13 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภทเยาวชนหญิง 15-17 รุ่น G น้ำหนักไม่เกิน 55-59 กก. KYORUGI การแข่งขันเทควันโด BANGKOK GIANTS TAKEKWONDO 2022 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์