ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 และวันอนุรักษ์มรดกไทย หัวข้อ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม