กำหนดการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565