ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการวิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท จากการตอบคำถามทางวิชาการวิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหยกมณี ทับจินดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ตอบคำถามทางวิชาการวิชาภาษาไทย ในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one ได้รับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 แสนบาท สรุปความรู้วิชาภาษาไทยโดยครูสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์