ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ราชบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ราชบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลลิตวดี ห่านศรีวิจิตร ม.3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสมฟรีสไตล์ และนางสาวทิฆัมพร ขอเจริญสุข ม.4/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสม กีฬาเทควันโด (พุ่มเซ่) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ราชบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 จังหวัดราชบุรี และได้ผ่านไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” จังหวัดพัทลุง