ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน ทีมหญิง (เทเบิลเทนนิส) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ราชบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน ทีมหญิง (เทเบิลเทนนิส) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ราชบุรีเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน ทีมหญิง (เทเบิลเทนนิส) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ราชบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2