ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563