ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “วันมาฆบูชา หัวใจสำคัญพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “วันมาฆบูชา หัวใจสำคัญพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน”

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิสุตา คำปล้อง ม.2/10 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ “วันมาฆบูชา หัวใจสำคัญพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน” จัดโดยเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา ฝึกซ้อมโดยครูสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์