ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งกลอนแปดและอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งกลอนแปดและอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัณณิตา ร่มเพชร ม.1/6 เด็กหญิงรวงข้าว ณ บางช้าง ม.1/2 และนางสาวศิรัญญา โหละยะวงศ์ ม.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งกลอนแปดและอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ ฝึกซ้อมโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ และครูนัจกร เหล่าสิม