ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Best Inspirational Teacher) เนื่องในงานวันประกาศเกียรติคุณ “รังสรรค์คุณค่า เลิศล้ำวรปัญญา สมสง่าราชินีบูรณะ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Best Inspirational Teacher) เนื่องในงานวันประกาศเกียรติคุณ “รังสรรค์คุณค่า เลิศล้ำวรปัญญา สมสง่าราชินีบูรณะ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔