ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดัน ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดัน ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววัชราภา ริ้วทองชุ่ม นักเรียนชั้น ม.๕/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดัน ๒ เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ ทีมหญิง และเด็กหญิงทิฆัมพร ขอเจริญสุข ชั้น ม.๓/๑๑ ได้เข้าร่วมแข่งขัน ประเภทพุ่มเซ่ อิสระที่มผสมและพุ่มเซ่ ประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ ครั้งที่ ๔๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ