ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพีระพร เบญจตานนท์ นักเรียนชั้น ม.3/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ฝึกซ้อมโดยครูราตรี จาตุรัส
repliche orologi