ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1 แสนบาท กิจกรรมตอบคำถามทางวิชาการ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1 แสนบาท กิจกรรมตอบคำถามทางวิชาการ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำฟ้า นาคะเกษียร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1 แสนบาท กิจกรรมตอบคำถามทางวิชาการ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทางช่อง one  ฝึกซ้อมโดยครูสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ และครูปิยธิดา แจ่มสว่าง