ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนริศรา ตั้งหมั่น นักเรียนชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับประเทศ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี “สืบสำเนียง เสียงเสนาะ” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ฝึกซ้อมโดยครูสาวิตรี สุริยาวงษ์


replicas de relojes