ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ที่ได้รับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565