ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก การแข่งขันการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นภาษาอังกฤษ