ประกาศผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

ประกาศผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ตามแผนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2564ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ดังนี้