ขอแสดงความยินดีกับครูภัทรพล วรรณารุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับครูภัทรพล วรรณารุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับครูภัทรพล วรรณารุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ