ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตรี สุริยาวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ