ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ชินช่งจู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ชินช่งจู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ชินช่งจู ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน