ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันวาดรูป ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน-ออนไลน์ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันวาดรูป ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน-ออนไลน์ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวดการแข่งขันวาดรูป ระดับมัธยมศึกษาหัวช้อ “Buntes DEUTSCH(land)-เยอรมัน-หลากสี(สร้าง)สรร(ค์)” งานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน-ออนไลน์ ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย(สคยท) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ครูผู้ฝึกสอน ครูสุธิดา เอี่ยมนาคะ